• Rozwiązania Industrial Scientific Rozwiązania z zakresu pomiaru gazów, które zwiększają bezpieczeństwo pracowników i umożliwiają wzrost wydajności ich pracy.


    Zakup tradycyjny Stacja dokująca DSXPołączenie z chmurą iNet Nie kupuj mierników gazów ALSS
    Mierniki gazów i akcesoria Stacja dokująca DSXi i system iNet Control Usługa pomiaru gazu Zapewniające bezpieczeństwo rozwiązanie Accenture
  Niezawodny sprzęt        
  Mierniki gazów
  Dowiedz się więcej na temat mierników gazów Industrial Scientific
  X   X X
  Akcesoria do mierników gazu
  Dowiedz się więcej o akcesoriach mierników gazów
  X   X X
  Gaz kalibracyjny
  Dowiedz się więcej o akcesoriach mierników gazów
  zakup osobno** zakup osobno** zakup osobno** zakup osobno**
  Stacja dokująca DSX
  Stacja dokująca DSX jest łatwą w obsłudze stacją dokującą typu Plug-and-Play. Nie wymaga instalacji oprogramowania administracyjnego ani serwerów. Dla użytkowników mobilnych stacja dokująca DSX może być używana nawet w pojeździe do obsługi mierników pracujących w terenie.
    X X X
  Bezpieczne zachowanie
       
  Usługa iNet Control
  Użytkownicy mogą konfigurować i zarządzać swoją flotą mierników do wykrywania gazów za pomocą iNet Control, aplikacji internetowej dostępnej przez przeglądarkę internetową z dowolnego komputera PC. Z poziomu tej aplikacji użytkownicy mogą planować kalibracje, krótkie testy mierników, aktualizacje oprogramowania wewnętrznego i innych automatycznych zdarzeń. Ponadto mogą tam ustawiać progi alarmowe i inne parametry klienta. Aby uzyskać praktyczny wgląd w program pomiaru gazów użytkownika, użytkownicy mogą wyświetlać trendy, miary wydajności i raporty niestandardowe.
    X X X
  Automatyczna kalibracja
  Ponieważ mierniki gazów są dokowane, ich kalibracja odbywa się automatycznie w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika harmonogramy kalibracji. Harmonogramy mogą być ustawiane dla całej floty, podgrupy urządzeń lub dla poszczególnych przyrządów.
    X X X
  Automatyczny krótki test (działania)
  Po zadokowaniu miernika gazów przechodzi on automatyczną diagnostykę i krótki test, aby upewnić się, że wszystkie elementy są sprawne i gotowe do zapewnienia bezpieczeństwa. Zdefiniowane przez użytkownika harmonogramy testów można ustawić dla całej floty, podgrupy lub dla poszczególnych przyrządów.

  X X X
  Wydruk/Zapis certyfikatów i dokumentacja
  Drukowanie certyfikatów kalibracji i krótkich testów bezpośrednio z drukarki podłączonej do stacji dokującej lub za pośrednictwem aplikacji iNet Control na dowolnej drukarce w sieci.

  X X X
  Konfigurowalne alarmy i raporty
  AplikacjaiNet Control zapewnia kompleksowy przegląd wszystkich działań i raportów dotyczących danego konta. Użytkownicy mogą przeglądać konkretne alarmy i raporty, takie jak wymiana czujnika i gazu kalibracyjnego, wykorzystanie floty, reakcję na alarmy, przypomnienia o konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i wiele innych. Można tu również konfigurować alarmy e-mail, aby powiadamiać użytkowników o konkretnych alarmach lub raportach.

  X X X
  Zarządzanie grupą urządzeń i ich wyświetlaniem
  Bazując na konkretnych potrzebach programu pomiaru gazów, możesz zdefiniować własne grupy urządzeń i przypisać konkretne przyrządy i ustawienia dla każdej z grup. Alarmy i raporty mogą być generowane dla poszczególnych grup lub dla wszystkich grup urządzeń.

  X X X
  Analiza alarmów
  iNet Control dostarcza analiz alarmów na różnych poziomach szczegółowości. Analiza alarmów może być prowadzona w sposób zbiorczy lub dla poszczególnych zdarzeń alarmowych. Analiza może uwzględniać częstotliwość i czas trwania alarmów, rodzaj gazu podczas alarmu i wiele innych elementów. Zdarzenia alarmowe mogą być badane pod kątem poszczególnych przyrządów, lub, co istotniejsze, dla każdego z użytkowników przyrządu w stanie alarmu.

  X X X
  Praca mobilna / w trybie offline
  W przypadku użytkowników mobilnych stacja dokująca iNet DS z wykorzystaniem ładowarki 12 V może pracować w pojeździe. Działa ona płynnie w sytuacji przerywanego dostępu do sieci dzięki automatycznej synchronizacji przy każdej możliwości połączenia z siecią.
      X X X
  Wskaźnik wydajności programu pomiaru gazu
  Narzędzie to pozwala użytkownikowi na porównanie swojego programu pomiaru gazów z listą najlepszych praktyk branży lub praktyk zgodnych z zasadami firmy użytkownika. Ich wydajność można również porównać ze średnimi wartościami w branży. Dodatkowo użytkownicy otrzymują listę sposobów poprawy wskaźnika wydajności. Narzędzie to może być również wykorzystywane do monitorowania codziennej wydajności programu pomiaru gazów mającego na celu uzyskanie pomocy w identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

  X X X
  Bezproblemowy serwis

     
  Oprogramowanie w chmurze na komputerze bazowym
  Aplikacja iNet Control bazuje w pełni na Internecie i jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej dowolnego komputera, bez konieczności instalacji lub konserwacji sprzętu i oprogramowania po stronie klienta.

  X X X
  Zdalna instalacja i szkolenie
  Nawet mimo konfiguracji typu plug-and-play i prostego w obsłudze interfejsu iNet Control niektórzy klienci mogą poczuć się bardziej komfortowo, jeśli zapewnimy im pomoc ekspertów i szkolenie podczas konfiguracji. Dla tych klientów lub klientów, którzy mają problemy podczas instalacji, Industrial Scientific zapewnia do 4 godzin pomocy telefonicznej lub internetowej na żywo i szkolenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez klientów iNet i iNet InSite klientów instalujących od 1 do 5 stacji dokujących iNet DS.
    X X X
  Automatyczne aktualizacje oprogramowania i uzupełnianie gazu kalibracyjnego
  iNet Control powiadamia o wszelkich istotnych dostępnych uaktualnieniach wewnętrznego oprogramowania miernika gazu. Należy po prostu zaplanować aktualizację i zadokować instrument, aby wykonać aktualizację wewnętrznego oprogramowania przyrządu.
    X X X
  Automatyczne uzupełnianie gazu kalibracyjnego
  Program automatycznego uzupełniania gazu kalibracyjnego zapewnia klientom najbardziej skuteczny sposób zarządzania gazem kalibracyjnym. Gdy iNet Control wykryje butlę o niskim poziomie gazu, do klienta automatycznie wysyłana jest nowa butla z gazem.
    X X X
  Monitorowanie butli z gazem kalibracyjnym
  Użytkownik jest powiadamiany e-mailem lub za pośrednictwem systemu iNet Control o niskim poziomie gazu w butli.
    X X X
  Instalacja u klienta
  Instalacja u klienta jest opcjonalna dla 1–5 stacji dokujących i jest wliczona w cenę usługi przy instalacji więcej niż 5 stacji dokujących.
    X * X* X*
  Szkolenie u klienta
  Szkolenie u klienta jest opcjonalne dla 1–5 stacji dokujących i jest wliczone w cenę przy więcej niż 5 stacji dokujących.

    X* X*
  Monitorowanie floty i czujników
  System iNet monitoruje w sposób ciągły stan mierników gazów i określa, czy którykolwiek z elementów wymaga wymiany lub obsługi. Zespół pomocy technicznej iNet otrzyma zawiadomienie, gdy przyrząd wymaga obsługi i automatycznie rozpocznie procedurę jego wymiany.
      X X
  Proaktywna wymiana przyrządu
  Gdy aplikacja iNet wykrywa przyrząd, który wymaga obsługi, dedykowany zespół pomocy technicznej iNet wysyła przyrząd na wymianę, który zazwyczaj dociera w ciągu 48 godzin, umożliwiając wymianę urządzenia, które wymaga serwisowania. Wystarczy po prostu włożyć stary przyrząd do tego samego pudełka, dołączyć przepłaconą etykietę wysyłkową i odesłać go do centrum pomocy technicznej iNet.
      X X
  Obsługa przyrządów z certyfikatem fabrycznym
  Wszystkie przyrządy otrzymywane w ramach usługi wymiany są serwisowane i testowane przez posiadających certyfikat fabryczny techników Industrial Scientific, co gwarantuje ich niezawodność i natychmiastowe rozpoczęcie ich użytkowania we flocie.
      X X
  Wymiana i naprawa części w cenie
  Wymiana i naprawa części uwzględniona jest w cenie abonamentu użytkownika na rozwiązanie iNet. Nie ma dodatkowych opłat.
      X X
  Brak opłat za robociznę i koszty przesyłki
  Żadne opłaty nie są pobierane w przypadku konieczności wysłania klientowi nowego urządzenia.
      X X
  Dedykowany zespół pomocy technicznej iNet
  Zespół pomocy technicznej iNet jest dostępny 12 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, aby zapewnić niezwłoczną, dedykowaną pomoc techniczną wszystkim klientom iNet. Skontaktuj się z 1-888-FOR-INET.
      X X
  Obsługa wielojęzyczna na żywo     X X
  Ustalanie elastycznych wielkości floty
  W przypadku potrzeby zmiany potencjału pomiarów w czasie trwania umowy iNet można w łatwy sposób zaktualizować abonament w celu dodania do floty mierników gazów, nowych typów czujników, stacji dokujących i akcesoriów.
      X X
  Zniżki na usługę wynajmu przyrządów
  Aby zaspokoić tymczasowe dodatkowe potrzeby na mierniki gazu, można wynająć mierniki gazów po cenie rabatowej, która jest dostępna tylko dla klientów usługi iNet. Okres wynajmu, od tygodni do miesięcy, zapewnia elastyczność i wygodę w przypadku projektów krótkoterminowych.
      X X
  Gaz kalibracyjny po obniżonych cenach
  Gaz kalibracyjny nie jest wliczony w cenę usług iNet i iNet InSite, jest on jednak w ramach subskrypcji dostępny po obniżonej cenie.
      X X
  Pomoc w konfigurowaniu mierników gazowych przy uruchamianiu     X X
  Stałe koszty miesięczne     X X
  Monitorowanie/śledzenie lokalizacji pracowników       X
  Gromadzenie danych w czasie rzeczywistym       X

  * Instalacja i szkolenie u klienta są opcjonalne w przypadku systemu iNet. Instalacja u klienta jest opcjonalna w przypadku systemu iNet InSite.

  ** Dostawa gazu kalibracyjnego nie jest wliczona w cenę żadnego z naszych rozwiązań. Zarówno iNet, jak i iNet InSite obejmują program automatycznego uzupełniania gazu kalibracyjnego Industrial Scientific.

  Certyfikaty OHSAS i ISO
Powered By OneLink