• Szkolenie Industrial Scientific Wybierz szkolenie z zakresu pomiaru gazu dla użytkowników na wszystkich poziomach.

    Mike Platek prowadzący szkolenie

    Szkolenia bezpośrednie

    Szkolenia bezpośrednie z trenerem Industrial Scientific zapewniają użytkownikowi bezpośredni kontakt z doświadczonym szkoleniowcem. Kursy te mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb szkoleniowych danej organizacji i łączą teorię z zajęciami praktycznymi. Takie podejście tworzy środowisko szkoleniowe, które zapewnia kursantowi bardziej efektywne i profesjonalne podejście do zagadnień związanych z pomiarem gazów przy jednoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa. Kursy odbywają się u klienta lub w miejscu neutralnym. W razie potrzeby dostępni są tłumacze. Aby zorganizować kurs szkolenia bezpośredniego dla zespołu, skontaktuj się z regionalnym przedstawicielem handlowym.   


    Szkolenie internetowe

    Szkolenia internetowe zawierają moduły i materiały wideo, które umożliwiają użytkownikom zapoznanie się z miernikami gazów Industrial Scientific w wygodny sposób i we własnym tempie. Użytkownik może za darmo wyświetlać moduły i pliki wideo w naszym serwisie internetowym w języku angielskim. Za symboliczną opłatą moduły i pliki wideo można konwertować do formatu offline i przeglądać na firmowym serwerze lub komputerze PC. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z regionalnym przedstawicielem handlowym.

Powered By OneLink